Покривът

Известно е, че ако периодично не се почиства снегът от покрива, то тойможе да доведе до повреди на покривната покривка. След като натрупаният сняг върху покрива се разтопи няколко пъти в топлите зимни дни /знаем има такива аномалии, водата прониква в цепнатините, а това води до постепенно и сигурно разрушаване на настилката,  хидроизолацията, поява на влага и плесен, образуване на течове. Всичко това води до ремонт на покрива и струва пари. С идването на зимата ежелателно,да се отчитат тези възможни факти и да се предприемат необходими действия по отстраняването на снега от покрива. Професионална фирма “Почистване ЕООД“, може да поддържа Вашият покрив в отлично състояние през цялата зима. Ползвайки услугите на фирмата, зимата Ви ще бъде комфортна и спокойна.

Зимата

“Почистване ЕООД“предлага ръчно почистване на сняг, разбиване на лед и осоляване на площи. Фирмата извършва висококачествени услуги: почистване от сняг на тротоари, спортни и детски площадки, околоблокови пространства, козирки и покриви, дворни места, паркинги, площи пред магазини и други търговски обекти.Фирмата също така, осигурява редовно почистване с “Абонаментен договор за почистване“ през целия зимен сезон. Почистването се извършва след всеки снеговалеж, както и след всяко заледяване. Услугите за почистване на сняг и лед,  са полезни и необходими за всеки населен пункт, както за големите градове, така и за най-отдалечените малки селища. Почистването от сняг и лед е крайно необходимо и трябва да се извършва периодично.  Колкото и да изглежда на пръв поглед незначително и обичайно присъствието на снега и ледените буци, провисващи се от покривите на сградите, трябва да се има предвид, че те не са само обичайните явления на зимата, а реална опасност за живот и състоянието на покривите, сградите. Заледяването и снеговалежите са причина, всяка година да има десетки случаи на травмирани хора, не липсват и смъртни случаи. Всичко това може да се избегне, ако своевременно се предприемат необходимите действия. Разбира се, колкото и да ни се иска, не винаги имаме абсолютната възможност да се заемем с отстраняването на снега и леда пред и около сградата, в която живеем. Има труднодостъпни места, като покрив и високите етажи и в такива случаи е немислимо да се предприемат самостоятелни действия за почистване. Само специалист в областта на почистването от сняг илед, може да отстрани леда в улуците, снега и ледените шушулки на покрива. По тази причина да се търси съдействие от професионална фирма,занимаваща се с почистване на сняге най-разумният вариант!
“Почистване ЕООД“ предлага специализирани услуги в почистването на сняг и лед. Фирмата предоставя различни видове абонаментисъс сключване на договор.Почистването може да се извършва ежедневно, всяка седмица или само в случаи на снеговалеж и заледяване. Също така фирмата предлага: спешно почистване на сняг -един час след като спре снеговалежа, дежурен специалист за допълнителни дейности на територията на самия обект. “Почистване ЕООД“ осигурява транспорт на консумативи и технически средства за дейността.