Политика на бисквитки


1.Какво е бисквитка?
Бисквитката е текстови файл, код или софтуерен елемент, който запаметява информация, свързана с хронологията на браузъра и вида на Вашето крайно устройство в Интернет. Тя се контролира от Вашия Интернет браузър и понякога носи уникален и произволен номер. Можете да я прочетете, унищожите или измените.
2.Защо "Почистване на сняг" използва бисквитки?
"Почистване на сняг" винаги търси нови начини, за да подобри своите Интернет страници, както и за да предложи на Вас, Интернет потребителя, по-добра услуга и преживяване. Следователно, "Почистване на сняг" използва различни видове бисквитки, както е посочено в настоящия документ, които гарантират предварителното съгласие на Интернет потребителя (търговски бисквитки) преди бисквитката да бъде инсталирана на неговото крайно устройство.
3.Как "Почистване на сняг" Ви информира за бисквитките, които използва?
Когато за първи път посетите уеб портала pochistvanenasnqg.bg-trust.com, правната забележкана Интернет страницата ще Ви насочи към страница, която ще Ви предостави цялата информация за бисквитките, инсталирани и използвани от тази Интернет страница. Вие контролирате тези бисквитки във всички случаи. Поради тази причина имате възможността да ги откажете или унищожите.