Зимата

“Почистване ЕООД“предлага ръчно почистване на сняг, разбиване на лед и осоляване на площи. Фирмата извършва висококачествени услуги: почистване от сняг на тротоари, спортни и детски площадки, околоблокови пространства, козирки и покриви, дворни места, паркинги, площи пред магазини и други търговски обекти.Фирмата също така, осигурява редовно почистване с “Абонаментен договор за почистване“ през целия зимен сезон. Почистването се извършва след всеки снеговалеж, както и след всяко заледяване. Услугите за почистване на сняг и лед,  са полезни и необходими за всеки населен пункт, както за големите градове, така и за най-отдалечените малки селища. Почистването от сняг и лед е крайно необходимо и трябва да се извършва периодично.  Колкото и да изглежда на пръв поглед незначително и обичайно присъствието на снега и ледените буци, провисващи се от покривите на сградите, трябва да се има предвид, че те не са само обичайните явления на зимата, а реална опасност за живот и състоянието на покривите, сградите. Заледяването и снеговалежите са причина, всяка година да има десетки случаи на травмирани хора, не липсват и смъртни случаи. Всичко това може да се избегне, ако своевременно се предприемат необходимите действия. Разбира се, колкото и да ни се иска, не винаги имаме абсолютната възможност да се заемем с отстраняването на снега и леда пред и около сградата, в която живеем. Има труднодостъпни места, като покрив и високите етажи и в такива случаи е немислимо да се предприемат самостоятелни действия за почистване. Само специалист в областта на почистването от сняг илед, може да отстрани леда в улуците, снега и ледените шушулки на покрива. По тази причина да се търси съдействие от професионална фирма,занимаваща се с почистване на сняге най-разумният вариант!
“Почистване ЕООД“ предлага специализирани услуги в почистването на сняг и лед. Фирмата предоставя различни видове абонаментисъс сключване на договор.Почистването може да се извършва ежедневно, всяка седмица или само в случаи на снеговалеж и заледяване. Също така фирмата предлага: спешно почистване на сняг -един час след като спре снеговалежа, дежурен специалист за допълнителни дейности на територията на самия обект. “Почистване ЕООД“ осигурява транспорт на консумативи и технически средства за дейността.